062 218454

  info@resursnicentar.org.rs

Projekti

Banka hrane

Slobodan Mirić | 13. maja 2021.

Banka hrane je sistem distribuirianja hrane onima koji imaju poteškoća da je kupe, a pošto nam je hrana najosnovnija potreba moramo da se bavimo problematikom onih kojima je potrebna pomoć. Mi radimo po modelu skupljana viškova hrane i skladištenja, a na kraju dopremanje krajnjim korisnicima, ceo sistem podseća na narodnu kuhinju.

Mi smo izabrali model da nahranimo one koji su potrebiti kao i da pomognemo obrazovanju u prekvalifikaciji u IT sektor. Ovakve stvari jos od sredine 60-ih veoma aktuelne u SAD i Kanadi. Kada se pomogne onima koji nemaju dovoljno sredstava za osnovne životne potrebe, druga faza je pomoć u snalaženju i pronalaženju nekog posla ili izvora finansiranja.

Mi smo odabradli način komunikacije i saradnje sa profitnim organizacijama i ono što pretekne i zaostane ili je pred istek roka ali i i viškovi u proizvodnji poljoprivrednih proizvođača, koji ne uspeju da rasprodaju celokupan plasman, ali je to voće i povrće i dalje ispravno za upotrebu.

Osnovno je u stvari da naša Banka hrane rešava probleme viškova hrane i preusmerava ih onima koji su potrebni, a sa druge strane i odlaganje potencijalno pokvarene ili hrane kojoj je istekao rok i koja ne postaje otpad. Trećina proizvedene hrane se baci, što je stvarno poražavajuće.

Pored praktičnosti naša Banka radi i na razvoju solidarnosti u široj zajednici i stvaranju osećaja za drugog, za bližnjeg, a bližnji su nam svi ljudi.

Pored rada na internetu i dobu online poslova funkcionisanja ipak ne smemo da izgubimo fokus na čoveku i tu nam volonterizam unutar lokalnih ili širih zajednica mnogo pomaže.

Izrada sajta Slobodan Mirić i WEBCON.RS